Αριθμομηχανή δέντρων

From Images

Χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή δέντρων, μπορείτε να υπολογίσετε την αναμενόμενη απόδοση των τακτικών αποταμιεύσεων.

Συνιστούμε πραγματικά την τακτική εξοικονόμηση με την αγορά δέντρων. Η τακτική και ετήσια εξοικονόμηση είναι πολύτιμη για εμάς που ασχολούμαστε με τη δασοκομία. Ταυτόχρονα, σας ωφελεί και εσάς ως ιδιοκτήτη δέντρων. Στην αριθμομηχανή δέντρων παρακάτω, μπορείτε να υπολογίσετε την αναμενόμενη απόδοση για κάθε έτος, καθώς και συνολικά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το μόνο πράγμα που πρέπει να εισάγετε είναι ο αριθμός των δέντρων που θέλετε να αγοράσετε.

© Copyright 2019 Better Globe Ambassador Michail Kanlis AID15105
Αρχαγγέλων Νέα Μηχανιώνα  57004  Θεσσαλονίκη   info@kanlis.gr
Τηλέφωνο: 6982-500250 | 6988-626126